?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 贵州会议服务{ֈ的方法有哪些Q?- 贵州优百度会议会展有限公?/title> <meta name="keywords" content="体彩开奖记录,体彩走势图带连线跨度,d体彩开奖号" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/gzybd/lib/style.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/gzybd/lib/jquery.1.7.2.min.js"> </script> <script type="text/javascript" src="/template/gzybd/lib/jquery.plugin.min.js"> </script> <script type="text/javascript" src="http://api.map.baidu.com/api?v=1.3"> </script> <script type="text/javascript" src="/template/gzybd/lib/BaiduMap.js"> </script> <style> </style> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <header> <div id="navbg"> </div> <div class="wrapper" style="margin-top:5px;color:#ffffff;"> <p>您好Q欢q来到“贵州优癑ֺ会议会展有限公司”网站!</p> <nav class="top_nav"> <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a>| <a href="/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a>| <a href="/sitemap.xml">XML</a>| <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.kadym.co','贵州会议服务{ֈ的方法有哪些Q?- 贵州优百度会议会展有限公?)">收藏本站</span></a>| <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/24049/stat/"></script> </nav> </div> <div class="wrapper"> <h1 class="logo"> <a title="首页" href="/"><img width="222" height="54" alt="首页" src="/uploads/logo/20151106102837.png" alt="贵州优百度会议会展有限公?/></a></h1> <nav> <ul> <li class="home"> <a href="/">首页<span>|站首页Q?/span></a> </li> <li class="about"> <a href="/about/">关于<span>我们是谁Q?/span></a> </li> <li class="service"> <a href="/hyhzfw/">服务<span>我们能做什么?</span></a> </li> <li class="cases"> <a href="/download/">案例<span>我们做过什么?</span></a> </li> <li class="client"> <a href="/sbzl/">讑֤<span>我们有什么?</span></a> </li> </ul><div><img src="/template/gzybd/images/nav_bj.png" width="691" /></div> </nav> </div> </header> <section id="show_cases"> <div class="cat_title"> <div class="wrapper"> <p style="margin-left:190px;font-size:16px;padding-top:50px;"> <a href="/">首页</a> > <a href="/news/type/">会展知识</a> > 详细内容 </p> </div> </div> <article> <div class="wrapper"> <div id="overview"> <div class="overview_bg">服务中心 </div> <div id="case_info"> <ul> <li> <a href="/gghd/" title="公关zd"> 公关zd </a> </li> <li> <a href="/sbzl/" title="会展讑֤U赁"> 会展讑֤U赁 </a> </li> <li> <a href="/hyhzfw/" title="会议会展服务"> 会议会展服务 </a> </li> <li><a href="/download/" title="客户案例">客户案例</a></li> </ul> </div> <div class="overview_bg">会展中心</div> <div id="case_info"> <ul> <li> <a href="/news/type/" title="会展知识"> 会展知识 </a> </li> <li> <a href="/news/hyly/" title="会议旅游"> 会议旅游 </a> </li> <li> <a href="/news/hzzx/" title="会展资讯"> 会展资讯 </a> </li> </ul> </div> <div class="overview_bg">联系我们</div> <ul style="text-align:left;"><p> <a rel="external nofollow" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=907377463&site=qq&menu=yes" target="_blank"> <img border="0" src="/template/gzybd/images/qq.gif"></a><a href="/about/about5.html" style="margin-left:10px;position:relative;"><img src="/template/gzybd/images/zaixian.jpg" /></a> </p> <p>联系人:郭小?/p> <p>电话Q?851-86878160</p> <p>手机Q?8111835055</p> <p>邮箱Q?51093897@qq.com</p> <p>|址Q?a href="/">www.kadym.co</a></p> <p>地址Q贵阛_白云区龙井\289?/p> <p>|站备案P<a href="http://www.miitbeian.gov.cn">黔ICP?5015928?1</a></p></ul> </div> <div id="detailed"> <div class="prolist"> <h2 style="text-align:center;font-size:20px;">贵州会议服务{ֈ的方法有哪些Q?/h2> <h3 style="text-align:center;font-size:14px;">来源Q?a href='http://www.kadym.co/news/176.html'>http://www.kadym.co/news/176.html</a>  更新旉Q?018-12-27</h3> <p> <span style="font-size:16px;">       会议{ֈ是ؓ了准地l计C人数Q更好地安排会议工作。有些会议只有达C定h数才能召开Q否则会议通过的决议无效。因此,会议{ֈ是一w要的工作Q也是会中Q务的重要内容之一?/span><span style="font-size:16px;">常见的签到方法有以下几种Q?/span> </p> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-size:16px;">       </span><span style="font-size:16px;">1、秘书h员代{ֈ</span> </p> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-size:16px;">       </span><span style="font-size:16px;">型日常会议׃议秘书h员、会议工作h员代为签到。会议秘书、工作h员事先造好参加本次会议的花名册Q开会时Q来一人就在该人名后画上记P表示CQ缺席,请假人员也要用规定的记号标示?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:16px;"><img src="/uploads/image/20181227/20181227085637_7645.jpg" alt="贵州会议服务" width="190" height="160" title="贵州会议服务" align="" /><br /> </span> </p> <p> <br /> </p> <p> <br /> </p> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-size:16px;">       </span><span style="font-size:16px;">2、证卡签?/span> </p> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-size:16px;">       </span><span style="font-size:16px;">大中型会议一般采用证卡签到。会议工作h员将印好的签到证发给每位与会人员Q卡上一般印有会议的名称、日期、ơ号、编LQ与会h员在证卡上签好自q姓名Q进入会场时Q将证卡交给会议工作人员表示C。一些大中型会议多采用证卡签到的ҎQ这样可以避免集中在临开会时{ֈ造成拥挤?/span> </p> <p> <br /> </p> <p> <br /> </p> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-size:16px;">       </span><span style="font-size:16px;">3、簿式签?/span> </p> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-size:16px;">       </span><span style="font-size:16px;">富有U念意义的会议可采取式{ֈ的方法。与会h员在会议工作人员准备好的{ֈ上{v自己的姓名,表示C。签到簿上的内容一般有姓名、职业、所代表的单位等Q与会h员要逐项填写Q不要遗漏。簿式签到的优点是便于保存,便于查找Q缺Ҏ只适合于小型会议。一些大型会议,参加会议的h数很多,采用式{ֈ工作量大Q时间长?/span> </p> <p> <br /> </p> <p> <br /> </p> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-size:16px;">       </span><span style="font-size:16px;">4、电子计机{ֈ </span> </p> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-size:16px;">       </span><span style="font-size:16px;">电子计算机签到快速、准、简便,参加会议的h员进入会场,只要把特制的卡片攑ֈ{ֈ机内Q签到机将与会人员的姓名、号码传C心,q将{ֈ卡退q本人。与会者的{ֈ手箋在几U钟内就能办完,参加会议人员Cl果则由计算机准、迅速地l计q显C出来。电子计机{ֈ是先q的{ֈ手段Q现在,许多大型会议都采用计机{ֈ?/span> </p> <h6 class="clear"></h6> </div> <h6 class="clear"></h6> <div id="case_footer"> <div style="width:1000px; margin:0px auto 0px auto; text-align:center;"> <div class="tag" style="text-align:left;">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%b9%f3%d6%dd%bb%e1%d2%e9%b7%fe%ce%f1'>贵州会议服务</a>,</div> <div class="clear" style="padding:5px 0;"></div> <div class="pad"> <div class="title02" style="text-align:left;"><p>相关信息</p></div> <div class="comment_list"> <ul style="text-align:left;width:600px;"> <li><img src="/template/gzybd/images/news_img.png" height="20" /><span style="float:right;">2018-12-27</span><a href="/news/176.html">贵州会议服务{ֈ的方法有哪些Q?/a></li> </ul> </div> <h6 class="clear"></h6> <div class="title02" style="text-align:left;"><p>相关产品</p></div> <div class="c_product_b"> </div> </div> </div> <br> </div> </div> </div> </article> </section> <footer> <div id="footerlink" style="text-align:center;height:96px;line-height:30px;color:#ffffff;"> <nav class="wrapper"> <a href="#">首页</a> <a href="/about/">关于</a> <a href="/hyhzfw/">服务</a> <a href="/cgal/">案例</a> <a href="/sbzl/">讑֤</a> <a href="/news/">新闻</a> <a href="/4g/">手机|站</a> <a href="/contact/">联系我们</a><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1256714183'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1256714183%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script>Powered by <a href="http://www.nestcms.com" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2015-10-31/"></script></br> Copyright© www.kadym.co(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 贵州优百度会议会展有限公?nbsp;  18111835055   <a target="_blank" href="http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=52011302004279" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="http://www.beian.gov.cn/img/ghs.png"/>贵公|安?52011302004279?/a> 关键?<a href="http://www.kadym.co">贵阳会议公司</a>, <a href="http://www.kadym.co">贵州会议接待</a>, <a href="http://www.kadym.co">贵阳会议旅游</a>{?Ƣ迎来电咨询!</br> |站备案P<a href="http://www.miitbeian.gov.cn">黔ICP?5015928?1</a>  热门城市推广Q?<a href="/city_index.aspx?city=guiyang" title="贵阳" target="_blank" rel="nofollow">贵阳</a> <a href="/city_index.aspx?city=anshun" title="安顺" target="_blank" rel="nofollow">安顺</a> <a href="/city_index.aspx?city=kaili" title="凯里" target="_blank" rel="nofollow">凯里</a> <a href="/city_index.aspx?city=liupanshui" title="六盘? target="_blank" rel="nofollow">六盘?/a> <a href="/city_index.aspx?city=zunyi" title="遵义" target="_blank" rel="nofollow">遵义</a> <a href="/city_index.aspx?city=tongren" title="铜仁" target="_blank" rel="nofollow">铜仁</a> <a href="/city_index.aspx?city=douyun" title="都匀" target="_blank" rel="nofollow">都匀</a> <a href="/city_index.aspx?city=xingyi" title="兴义" target="_blank" rel="nofollow">兴义</a> <a href="/city_index.aspx?city=bijie" title="毕节" target="_blank" rel="nofollow">毕节</a> <a href="/city_index.aspx?city=qianxi" title="黔西" target="_blank" rel="nofollow">黔西</a> </nav> </div> <!--<div id="footerinfo"> <div class="wrapper"> <h2>联系我们<strong>Contact</strong></h2> <p> <a rel="external nofollow" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=907377463&site=qq&menu=yes" target="_blank"> <img border="0" src="/template/gzybd/images/qq.gif"></a><a href="/about/about5.html" style="margin-left:10px;position:relative;"><img src="/template/gzybd/images/zaixian.jpg" /></a> <br /> 联系人:郭小?/br> 电话Q?851-86878160</br> 手机Q?8111835055</br> 邮箱Q?51093897@qq.com</br> |址Q?a href="/">www.kadym.co</a></br> 地址Q贵阛_白云区龙井\289?/br> |站备案P<a href="http://www.miitbeian.gov.cn">黔ICP?5015928?1</a> </br> </p> <div style="position:absolute;left:468px;background:#ffffff;"><img src="/template/gzybd/images/char.gif" width="101" /></br><img src="/template/gzybd/images/sjewm.png" width="131px" /></div> <div id="homemap"><div id="dituContent" style="width: 258px; height: 190px; border: 1px solid gray;"> </div> <script type="text/javascript"> addAddress('106.627098','26.674937','地址Q贵阛_白云区龙井\289?/br>电话Q?851-86878160</br>  QQQ?51093897'); </script> </div> </div> </div>--> </footer> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $("#banner_img li:first").attr("style","display: list-item;"); $(".wx").hover(function(){ $(this).find(".ewm").attr("style","display:block;"); },function(){ $(this).find(".ewm").attr("style","display:none;"); }) }) $("header>div>nav>ul>li>a").hover(function(){ $(this).parent().stop(false,true).animate({"background-position-x":"6px",opacity:"0.7"},{duration:"normal", easing: "easeOutElastic"}); },function(){ $(this).parent().stop(false,true).animate({"background-position-x":"10px",opacity:"1"},{duration:"normal", easing: "easeOutElastic"}); }); $('.ad_img,#banner_ctr,#client').pngFix(); var curIndex=0; var time=800; var slideTime=5000; var adTxt=$("#banner_img>li>div>.ad_txt"); var adImg=$("#banner_img>li>div>.ad_img"); var int=setInterval("autoSlide()",slideTime); $("#banner_ctr>ul>li[class!='first-item'][class!='last-item']").click(function(){ show($(this).index("#banner_ctr>ul>li[class!='first-item'][class!='last-item']")); window.clearInterval(int); int=setInterval("autoSlide()",slideTime); }); function autoSlide(){ curIndex+1>=$("#banner_img>li").size()?curIndex=-1:false; show(curIndex+1); } function show(index){ $.easing.def="easeOutQuad"; $("#drag_ctr,#drag_arrow").stop(false,true).animate({left:index*115+20},300); $("#banner_img>li").eq(curIndex).stop(false,true).fadeOut(time); $("#banner_img>li").eq(curIndex).addClass("current"); adTxt.eq(curIndex).stop(false,true).animate({top:"340px"},time); adImg.eq(curIndex).stop(false,true).animate({right:"120px"},time); setTimeout(function(){ $("#banner_img>li").eq(index).stop(false,true).fadeIn(time); adTxt.eq(index).children("p").css({paddingTop:"50px",paddingBottom:"50px"}).stop(false,true).animate({paddingTop:"0",paddingBottom:"0"},time); adTxt.eq(index).css({top:"0",opacity:"0"}).stop(false,true).animate({top:"170px",opacity:"1"},time); adImg.eq(index).css({right:"-50px",opacity:"0"}).stop(false,true).animate({right:"10px",opacity:"1"},time); },200) curIndex=index; } </script> <!-- <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script>--> <a href="http://www.kadym.co/"><span class="STYLE1"></span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.uvfhda.icu">ʡ36ѡ7Ʊѯ</a> <a href="http://www.983160.tw">ʱʱʼƻ26</a> <a href="http://www.965553.tw">㽭20ѡ5</a> <a href="http://www.671114.tw">11ѡ影ձ</a> <a href="http://www.080098.buzz">׬ĿŶ</a> <a href="http://www.ocvfrp.buzz">850Ϸô ?</a> <a href="http://www.7317370.buzz">ɽ10ǰ</a> <a href="http://www.08086186.buzz">20ѡ5ͼ</a> <a href="http://www.420083.tw">ʢ</a> <a href="http://www.935709.tw">ຣͼ</a> <a href="http://www.993248.tw">11ѡ5Ƽ</a> <a href="http://www.wwyjit.tw">רÿƼƱ</a> <a href="http://www.tjhfqu.buzz">齫ذװ</a> <a href="http://www.6326767.buzz">齫</a> <a href="http://www.54042505.buzz">3dջͼ</a> <a href="http://www.197440.live">ҵ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>